Klijenti o nama

Malo je takvih firmi u Hrvatskoj...Vrlo visok profesionalni nivo, što znaći tehnički na najvišem nivou, kundenorientiert, prevedeno s njemačkog-orijentirani prema kupcu, i problemi se online riješavaju... S moje strane je zadovoljsvo potpuno, jos više veselim se drugoj polovici godine kada ćemo ponovo zagristi u osvježenje i bolju promociju mog webshopa!
ARS VITRUM Trogrlic GmbH

Mogu slobodno reći, da mi je suradnja sa tvrtkom VALDEZ usluge pravo zadovoljstvo. Na svaki mail reagiraju odmah, isto kao i na telefonski kontakt. Od prvog dana znaju što su potrebe mog portala i onda kada to ne znam objasniti. Internet stranice koje oni stvaraju su pregledne, korisne i vizualno atraktivne. Ipak, ne nameću svoje, nego prihvaćaju ideje korisnika tj. sugeriraju mu ono što je najbolje za njegovu stranicu. Ta sugestija se gotovo uvijek pokaže najboljim rješenjem!
Mladen Levačić, Maratonist

Izuzetno sam zadovoljan brzinom i kvalitetom usluge a posebno srdačnim odnosom, pri čemu sam dobio i više od običnog poslovnog odnosa ... dobio sam iskrenu želju i brigu za uspješnost projekta izrade internet stranice kao i niz besplatnih trikova i sitnica za koje nisam ni znao da postoje, a život znače.
Iskreno Vam želim puno sreće i uspjeha u budućem radu i puno novih i kvalitetnih klijenata!
Romano Mikelin, Fitshop

Vaše usluge koristimo nešto manje od godinu dana, i mogu reći samo da sam više nego zadovoljan - od izrade internet stranice do pozicije na Google-u (stranica je pozicionirana u jako kratkom vremenskom razdoblju i to na sam vrh).  Sve oko ažuriranja stranica radi se u vrlo kratkom roku, što mi je jako važno. Sve u svemu mislim da ste za svaku preporuku!
Ivan Frančina, Selidbe Kalimero

Neka Vaša web trgovina radi za Vas

Vaša web trgovina može postati Vaš virtualni komercijalista. Saznajte kako!
Više ...

Promocije

Smiju li odvjetnici imati internet stranicu?

29.04.09 09:10 Starost: 10 yrs

 

Temeljem članka 65., stavak 1., točka 3.a., Statuta Hrvatske odvjetničke komore, Upravni odbor Hrvatske odvjetničke komore je na 17. sjednici, dana 14. veljače 2009. godine, donio je PRAVILNIK O WEB STRANICI ODVJETNIKA

Valdez poslovne usluge ne snose odgovornosti za točnost niti za izgled prenesenog sadržaja. Preporučamo da izvršite uvid u izvornik dokumenta na stranicama Hrvatske odvjetničke komore http://www.hok-cba.hr .

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Temeljem članka 65., stavak 1., točka 3.a., Statuta Hrvatske odvjetničke komore, Upravni odbor Hrvatske odvjetničke komore je na 17. sjednici, dana 14. veljače 2009. godine, donio ovaj

PRAVILNIK O WEB STRANICI ODVJETNIKA

Ovim Pravilnikom se uređuju: uvjeti osnivanja, mjesto postavljanja (WEB portal) i dopušteni sadržaj WEB stranica odvjetnika - članova Hrvatske odvjetničke komore, WEB stranica svih Zakonom o odvjetništvu dopuštenih organizacijskih oblika njihove odvjetničke djelatnosti, kao i WEB stranica odvjetnika koji temeljem Zakona o odvjetništvu imaju pravo odvjetničkog djelovanja na teritoriju Republike Hrvatske, te postupak odobravanja sadržaja i postupak odobravanja izmjena u sadržaju tih WEB stranica.

U ovom Pravilniku niže navedeni pojmovi imaju sljedeća odgovarajuća značenja:

ODVJETNIK – član Hrvatske odvjetničke komore i odvjetnik koji temeljem Zakona o odvjetništvu ima pravo odvjetničkog djelovanja na teritoriju Republike Hrvatske

ODVJETNIČKI URED – svaki Zakonom o odvjetništvu dopušteni organizacijski oblik odvjetničke djelatnosti

WEB STRANICA ODVJETNIKA – WEB stranica članova Hrvatske odvjetničke komore i odvjetnika koji temeljem Zakona o odvjetništvu ima pravo odvjetničkog djelovanja na teritoriju Republike Hrvatske

WEB STRANICA ODVJETNIČKOG UREDA – WEB stranica svakog Zakonom o odvjetništvu dopuštenog organizacijskog oblika odvjetničke djelatnosti

ODVJETNIČKA WEB STRANICA – skupni naziv za WEB STRANICU ODVJETNIKA i za WEB STRANICU ODVJETNIČKOG UREDA

Čl. 2.

Odvjetnik može, na način i u postupku kako se određuje ovim Pravilnikom, biti predstavljen javnosti svojom WEB STRANICOM ODVJETNIKA.

Odvjetnički ured može, na način i u postupku kako se određuje ovim Pravilnikom, biti predstavljen javnosti svojom WEB STRANICOM ODVJETNIČKOG UREDA.

Čl. 3.

Odvjetničku WEB adresu dopušteno je objaviti uz ime odvjetnika, odnosno naziv odvjetničkog ureda, na svim integralnim popisima svih članova Hrvatske odvjetničke komore, na svim popisima članova profesionalnih odvjetničkih udruga u koje je odvjetnik učlanjen te na odvjetnikovu poslovnom papiru i njegovoj posjetnici.

Čl. 4.

Odvjetnik je stegovno i materijalno odgovoran za objavu odvjetničkih WEB adresa na kojima je on uvršten kao i za objavu poziva na posjet tim odvjetničkim WEB adresama u svim javno dostupnim pisanim i elektroničkim medijima i na svim ostalim WEB adresama.

Odvjetnik je stegovno i materijalno odgovoran i u slučaju kada na poziv Hrvatske odvjetničke komore da to učini, ne zahtijeva trenutačno uklanjanje odvjetničkih WEB stranica na kojima je on uvršten kao i poziva na posjet tim WEB stranicama, iz medija i sa WEB stranica bilo kojih drugih pravnih subjekata te ako o učinjenom odmah ne izvijesti Hrvatsku odvjetničku komoru.

Na WEB stranicu i na njezin sadržaj u cijelosti se primjenjuju i sve  odredbe Kodeksa odvjetničke etike.

Čl. 5.

Odvjetničku WEB stranicu dopušteno je formirati, kao i na njoj mijenjati naziv i sadržaj, nakon što se od Izvršnog odbora Hrvatske odvjetničke komore pisanim putem zatraži i dobije odobrenje predloženoga naziva i sadržaja, odnosno cjelokupne predložene izmjene sadržaja, ili nakon što Izvršni odbor Hrvatske odvjetničke komore, po proteku roka od trideset dana od dana primitka zahtjeva, ne stavi primjedbe na predloženi sadržaj odvjetničke WEB stranice.

Odvjetnik i odvjetnički ured koji će za postavljanje i održavanje svoje WEB stranice angažirati treću fizičku ili pravnu osobu, obvezan je Izvršnom odboru Hrvatske odvjetničke komore dostaviti na odobrenje ugovor koji će zaključiti s pružateljem te usluge (“providerom“). Taj ugovor mora sadržavati neopozivo pravo Hrvatske odvjetničke komore na zahtjev za trenutno uklanjanje cijelog sadržaja ili dijela sadržaja WEB stranice, kao i odredbu da, u slučaju kolizije između zahtjeva Hrvatske odvjetničke komore i zahtjeva samog odvjetnika, odnosno odvjetničkog ureda, zahtjev Hrvatske odvjetničke komore prema pružatelju usluge (“provideru“) ima pravo prvenstva.

Ako Izvršni odbor Hrvatske odvjetničke komore, u roku od trideset dana od dana primitka zahtjeva za odobrenje ugovora iz prethodnog stavka, ne stavi primjedbe, ugovor se smatra odobrenim.

Odvjetnik je suglasan da postavljanjem WEB stranice pristaje na to da zahtjev HOK-a za uklanjanje cijelog ili dijela sadržaja s WEB stranice odvjetnika upućen pružatelju usluga (“provideru“), koji postavlja i održava WEB stranicu odvjetnika, ima pravno obvezujući karakter za tog pružatelja usluga (“providera“) i odvjetnika.

Čl. 6.

Odvjetnička WEB stranica je sredstvo kojim javnost dobiva pristup inforamcijama o pojedinom odvjetniku ili pojedinom odvjetničkom uredu.

Čl. 7.

WEB stranica odvjetnika može sadržavati sljedeće podatke:
- ime i prezime, akademska titula te fotografija ili portret odvjetnika,
- faktografski curriculum vitae odvjetnika,
- adresa poslovnog sjedišta odvjetnika i adresa te naziv organizacijskog
  oblika odvjetničke djelatnosti u kojem odvjetnik radi,
- područja prava kojima se odvjetnik bavi,  
- podatke o kretanju zaposlenja iz odvjetnikove radne knjižice,
- strani jezici na kojima je moguća profesionalna komunikacija s odvjetnikom,
- popis znanstvenih članaka kojih je odvjetnik autor ili koautor,
- popis stručnih članka kojih je odvjetnik autor ili koautor,
- “scroll“ prozorčić s tekstovima znanstvenih članaka kojih je odvjetnik autor ili   
   koautor,
- “scroll“ prozorčić s tekstovima stručnih članaka kojih je odvjetnik autor ili koautor,
- faktografski popis i “scroll“ prozorčić prema odvjetničkim uredima s kojima
  postoji  ugovorna povezanost,
- faktografski popis i “scroll“ prozorčić prema međunarodnim odvjetničkim
   udrugama u koje je odvjetnik učlanjen,
- faktografski  popis i “scroll“ prozorčić prema drugim stručnim udrugama iz
   područja prava kojih je odvjetnik član.

Odvjetnička WEB stranica može, po odluci odvjetnika – principala, sadržavati sve podatke iz prehodnog stavka ovog članka – za odvjetničkog vježbenika zaposlenog u njegovu odvjetničkom uredu osim podataka iz alineje 3., 4., 11., 12. i 13. prethodnog stavka.

Čl. 8.

WEB stranica odvjetničkog ureda može sadržavati sljedeće podatke:
- naziv i adrese svih poslovnih sjedišta odvjetničkih ureda,
- godinu osnivanja odvjetničkog ureda i tijek eventualnih promjena organizacijskih  
  oblika tog odvjetničkog ureda,
- integralni popis područja prava kojima se bave odvjetnici koje rade u odvjetničkom
  uredu,
- broj, popis i status odvjetnika i vježbenika u odvjetničkom uredu,
- sve podatke o svakom od odvjetnika i odvjetničkih vježbenika koji djeluje u tom
  organizacionom obliku odvjetničke djelatnosti, a koji su predviđeni u članku 7. ovog
  Pravilnika.

Čl. 9.

Odvjetnik je uvijek i u cijelosti stegovno i materijalno odgovoran za mjesta i medije objave kao i za točnost i istinitost sadržaja odvjetničke WEB stranice u koju je on uvršten, bez obzira na to je li on odlučio o mjestu i mediju objave te WEB stranice, kao i bez obzira na to je li takvu WEB stranicu on osobno izradio, ažurirao i tehnički održavao (odnosno – propustio ažurirati i tehnički održavati) ili je te poslove povjerio (odnosno – trebao povjeriti) trećim osobama.

Čl. 10.

Oznaka odvjetničke WEB stranice (internetska adresa putem koje se izravno pristupa odvjetničkoj WEB stranici) sadrži ime odvjetnika registriranog u Hrvatskoj odvjetničkoj komori ili dio imena («ključna riječ»), odnosno naziv ili dio naziva («ključna riječ») odvjetničkog ureda, a formira se sukladno pravilima adresa na internetu, uz uvjete sadržane u članku 6. i 7. ovog Pravilnika.  

Čl. 11.

Na odvjetničkoj WEB stranici nije dopušteno:
- voditi knjigu (popis) posjetitelja,
- imati javno dostupno brojilo posjetitelja,
- kompilirati zapis o e-mail adresama posjetitelja,
- imati bilo kakav oblik preusmjeravanja ili vezivanja s bilo kojom drugom WEB
  stranicom niti elementima bilo koje druge WEB stranice, osim WEB stranice
  Hrvatske odvjetničke komore,
- formirati područja zaslona računala koja služe za pružanje oglasa («banner»),
- objaviti predmete na kojima je odvjetnik radio, radi ili namjerava raditi,
- objaviti klijente koje je odvjetnik zastupao ili branio, koje zastupa ili brani te koje   
  namjerava zastupati ili braniti,
- objaviti bilo kakvu ponudu o naknadi ili naknadama za odvjetničke usluge,
- koncipirati ju grafički i strukturalno na neprikladan ili na neumjeren način koji bi
  odudarao od informativne svrhe, ili na bilo koji drugi način
- kršiti odredbe Zakona o odvjetništvu, svih drugih pozitivnih propisa, Statuta
  Hrvatske odvjetničke komore, Odvjetničkog kodeksa i ovog Pravilnika.

Čl. 12.

Izvršni odbor Hrvatske odvjetničke komore (ili povjerenstvo koje IO HOK-a za to ovlasti) ima obvezu po službenoj dužnosti, kao i po svakoj prijavi, odnosno prigovoru, na naslov ili sadržaj odvjetničke WEB stranice, provjeravati naslov i sadržaj odvjetničke WEB stranice, odnosno provoditi postupak ocjene sukladnosti naslova ili sadržaja odvjetničkih WEB stranice s odredbama ovog Pravilnika i donijeti o tome prvostupanjsko upravno rješenje, na koje odvjetnik u roku od osam dana od njegova primitka ima pravo žalbe povodom koje Upravni odbor Hrvatske odvjetničke komore donosi drugostupanjsko rješenje na svojoj prvoj sjednici.

Čl.13.

Izvršni odbor Hrvatske odvjetničke komore je, u okviru svojih obveza opisanih u članku 12. ovog Pravilnika, ovlašten pozvati bilo kojeg odvjetnika čije je ime  uvršteno u odvjetničku WEB stranicu koja se ocjenjuje, na trenutačno privremeno uklanjanje prijepornog naslova ili dijela sadržaja te odvjetničke WEB stranice s interneta - do okončanja postupka ocjene sukladnosti konkretne odvjetničke WEB stranice s ovim Pravilnikom. Ako se pozvani na ovaj poziv ogluši, Izvršni odbor Hrvatske odvjetničke komore ovlašten je donijeti odluku o suspenziji objave naslova i sadržaja konkretne odvjetničke WEB stranice dok traje postupak ocjene suglasnosti s normativnim aktima Hrvatske odvjetničke komore.

Izvršni odbor Hrvatske odvjetničke komore ovlašten je na WEB  stranicu Komore staviti podatke o stalnim ili privremenim statusnim promjenama odvjetnika i odvjetničkog ureda.

Čl. 14.

Formiranjem odvjetničke WEB stranice svaki odvjetnik i svaki odvjetnički ured ovlašćuju Izvršni odbor Hrvatske odvjetničke komore na davanje naloga pružatelju usluge koji postavlja i održava konkretnu odvjetničku WEB stranicu („provider“) za neodgodivo, privremeno ili trajno, uklanjanje dijela ili cijelog sadržaja odvjetničke WEB stranice.
 
Čl. 15.

Povreda odredaba ovog Pravilnika o odvjetničkoj WEB stranici predstavlja težu povredu Kodeksa odvjetničke etike za koju stegovnu i materijalnu odgovornost snosi svaki odvjetnik čije je ime uvršteno na konkretnu odvjetničku WEB stranicu sadržajem koje (WEB stranice) je povrijeđena koja od odredaba ovog Pravilnika.

Posebnu težu povredu Kodeksa odvjetničke etike predstavlja ogluha odvjetnika na poziv IO HOK-a o trenutačnom privremenom uklanjanju prijepornog naslova ili dijela sadržaja konkretne odvjetničke WEB stranice s interneta.

Čl. 16.

Na odvjetnike i na odvjetničke urede se, u odnosu na sadržaj WEB stranice te na način njezina prezentiranja, u cijelosti primjenjuju sve odredbe Kodeksa odvjetničke etike.

Čl. 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dana kad je donesen od Upravnog odbora Hrvatske odvjetničke  komore.


         HRVATSKA ODVJETNIČKA KOMORA
                                    PREDSJEDNIK


                                Leo Andreis

            
NAPOMENA:
Ovaj Pravilnik stupio je na snagu dana 14. veljače 2009. godine kada je usvojen od Upravnog odbora Hrvatske odvjetničke komore.