Web design at no charge

Dear visitors!

Don't miss out! We are giving away free annual web hosting and web design to our visitors.

For application you only need to fill out this form. Winner will be selected according to the potential of their proposal.

We look forward to your applications, and encourage you to participate!

First winner of our "My First Web" contest, organized in collaboration with Regionalni tjednik, is -

Pediatric dispensary Mirjana Kolarek Karakaš!

22.04.09 11:59 Age: 10 yrs

[Translate to English:] Open source

By: Valentina Zdelar

[Translate to English:] Vrijeme autarkičnog pristupa, gdje svatko svoju potrebu za određenim programskim rješenjem zadovoljava sagledavajući samo svoje potrebe bez mogućnosti da se drugi koriste ostvarenim rezultatima, polagano zamjenjuje ideja open source software-a ili aplikacija otvorenog koda.

Suprotnost autarkičnom pristupu je izvrsnost i specijalizacija određenog područja koje onda mogu koristiti i drugi. Iz povijesti je poznato da je učinkovitost autarkičnih društava bila niska. Ako svako poduzeće samo gradi svoje rješenje, onda postupa na isti način kao da izrađuje samostalno alate i strojeve za rad svojih djelatnika. Danas nam je to nezamislivo iako je u jednom razdoblju ljudske povijesti autarkičnost bila razumljiva. Svaka obitelj ili pleme proizvodili su vlastitu hranu ili stvarali vlastite alate, zato što su se ti resursi upotrebom trošili pa ih nitko nije želio dijeliti s drugima, osobito onda kada ih nije bilo dovoljno.

Međutim, informacije ili programska rješenja resursi su koji se upotrebom ne troše. Tako dolazimo do paradoksa da svatko za sebe troši vrijeme i novac nastojeći uraditi ono isto što je već stvorio netko drugi i čime bi se svi mogli poslužiti, jer se to upotrebom ne troši. Kod ovakvog pristupa progresija i napredovanje informatizacije društva ide dva koraka naprijed i istovremeno jedan korak nazad putem koji je netko drugi već utabao.

Što je open source?

Kao odgovor na ovu situaciju javlja se ideja open source rješenja, kada se projektiranje i izgradnja određenog software-a odvija na podlozi otvorenog koda gdje svaki sljedeći stručnjak nastavlja tamo gdje je prethodnik stao, ili usavršava ono što je prethodna skupina odradila.
Svi se pak jednakopravno koriste plodovima zajedničkog rada, a kao posebnost u svijetu informatike javlja se i situacija da se suradnici često osobno niti ne poznaju. Prema filozofiji otvorenog koda svatko tko je tome vičan može slobodno prilagođavati ovakav software željama i potrebama svojeg klijenta ili sebe ('kompajlirati'), dokle god se obvezuje da će tako modificiranu aplikaciju javnosti ponuditi pod istim slobodnim licencnim uvjetima.

Financijska kompenzacija za uloženi rad ostvaruje se u uslugama prilagodbe takvog softwarea specifičnim potrebama konkretnog korisnika, programiranjem dodatnih funkcionalnosti ili doradom postojećih, instalacijom, konfiguracijom ili korisničkom podrškom za one skupine korisnika koji rješenje žele koristiti, a nisu u mogućnosti sami servisirati u potpunosti svoje potrebe. Čak i samo distribucija i konfiguracija za korektan rad mogu biti tržišne niše u kojima ima dovoljno korisnika koji se ne žele sami upuštati u taj dio. Uglavnom su to tvrtke i pojedinci u strukama koje nemaju previše dodirnih točaka sa informatikom, te i inače u svakodnevnom radu koriste informatičku podršku.
Iako je za open source aplikacije u javnosti često prisutno stajalište da one ne omogućuju programerima znatnije zarade, ovo je samo djelomično točno. Općenito vrijedi što je razina specijalizacije i stručnosti veća, klijentu će se moći pružiti kvalitetnija usluga koja može biti i daleko naprednija od razine komercijalnog rješenja iste namjene - te je u toj situaciji klijentu svejedno na kojem temelju je aplikacija razvijena. On u trenutku odluke ima mogućnost okrenuti se komercijalnoj aplikaciji ako ocijeni da je cijeli skup usluga koje time dobije rentabilniji za njega, i ako se uopće želi upuštati u specifičnosti takvih detalja. Dakle, pravilo konkurentnosti i kvalitete cjelokupne usluge vrijedi ovdje isto kao i svugdje drugo. Tržišna niša nalazi se u korisnicima koji se ne pronalaze u informatičkim "šemama", a njih je u svakom slučaju jako puno. Točno je donekle jedino da open source nije u potpunosti proizvod za prodaju samim informatičarima, ali to vrijedi samo za one koji su iste specijalizacije u točno tom području. U svojem radu implementirali smo i prilagođavali rješenja upravo za tvrtke koje su se odlučile za našu uslugu po preporuci svojih informatičara. Open source i njima daje odriješene ruke ukoliko se jednoga dana odluče upustiti u srž rješenja kojeg koriste, da nastave graditi na temeljima koji su već postavljeni. U tom trenutku mi ćemo biti još jedan korak ispred, jer učenje i razvoj tu ne smije nikad prestati.

Često se postavlja i pitanje - zašto bih nekome platio da napravi nešto što mogu napraviti i sam besplatno. Da, ako znate ...